Livskvalitetsutveckling - Maria Falkenäng

Varmt och hjärtligt välkommen till

LIVSKVALITETSUTVECKLING - Maria Falkenäng, diplomerad och auktoriserad samtalsterapeut i psykosyntes

Jag bedriver psykologisk vägledning och coaching. Hos mig kan du som enskild person eller i grupp få professionell hjälp med det som du/ni upplever som begränsningar eller hinder i livssituationen. Som samtalsterapeut i psykosyntes och med en bakgrund inom vård och omsorg samt erfarenhet inom olika terapiformer har jag bred kompetens och tar mig an de flesta problemlösningar.

Jag möter Dig med öppenhet precis där Du befinner dig, i privatlivet, i din arbetssituation och själsligt. Ditt beslut att ge dig själv egen tid, och din uttalade önskan och behov av förändring i ditt liv är det som är viktigast.

Det finns inget som är rätt eller fel. Våra behov kan se olika ut beroende på våra erfarenheter och vår egen livshistoria. Genom psykosyntesens synsätt, metoder och tillvägagångssätt kan dina behov uppfyllas.

Välkommen att höra av dig.

Startbild

Livskvalitetsutveckling, Maria Falkenäng, 070-205 99 46, maria.falkenang@livskvalitetsutveckling.se

© LIVSKVALITETSUTVECKLING, MARIA FALKENÄNG, 2016 | PRODUCERAD AV NET@NET AB | XHTML | CSS